Satanizm Nedir ? Satanistler Kedi Keser Mi ?
9 Eyl, 2019 9:40 tarihinde eklendi

Satanizm Nedir ? Satanistler Kedi Keser Mi ?

Satanizm Nedir ? Satanistler Kedi Keser Mi ?
Satanizm Nedir ? Satanistler Kedi Keser Mi ?
Satanizm Nedir ? Satanistler Kedi Keser Mi ?

Satanizm Nedir ? Satanistler Kedi Keser Mi ?

Satanizm nedir ? Satanistler kedi keser mi ? Semavi dinlerin şeytan olarak nitelendirdiği varlığın tanrı olduğu inancı dayalı bir inanç sistemidir. Satanizm üç ekolden oluşmaktadır. Bunları kategorize edecek olursak ;

  • Spiritüel Satanizm (Ruhani Satanizm)
  • Teistik Satanizm
  • Sembolik Satanizm

Satanizm birçok inanç için tehlikeli bir felsefe ya da inanç sistemi gibi görünse de satanistler kendilerini dine bağlı sıradan bir insan olarak görüyorlar.

Satanizm’in Kısa Tarihi

Satanizm’in kurucusu Kafkas kökenli bir Amerikalı Anton Lavey’dir. Anton Lavey 1966 yılında Amerika’nın San Fransisco kentinde ilk şeytan kilisesini açan ve “Şeytan’ın İncili” adlı kitabı yazarak Hristiyanlığın belki de en etkili bölgelerinden birinde büyük bir başkaldırışın öncüsü oldu. Hristiyanlar önceleri bu durumu Hristiyanlığın sapkın hali olarak görse de satanizm belirli bir zaman dilimi sonrasında farklı bir din ya da inanç sistemi statüsü kazandı. Satanizm ismi ise Fransızca’da şeytan anlamına gelen “Satan” kelimesinden geliyordu. Bu inancın katolik hristiyanlığı yıpratmak için ortodoks hristiyanlar tarafından çıkarıldığı dönem dönem dile katolikler tarafından dile getirildi.

Satanizm’in Kitabı

Satanizm’de yukarıda bahsettiğimiz ekollerin ya da bir başka deyişle mezheplerin bir kitabı yoktur. Sadece teistik satanizm’de şeytanın yazdırdığına inanılan dini kitaplar bulunmaktadır.

Satanistler Kedi Keser Mi ?

Satanistler bilinenin aksine kedi kesmiyorlar. Halk arasında kulaktan duyma olarak bilinen “Satanistler kedi kesiyormuş. Sonra da kanlarını içiyorlarmış” cümleleri aslında tamamen efsanelerden ibaret. Bu durum geçmişten günümüze kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine inanılan toplumumuzda Ortaçağ fikirlerinden kalarak günümüze kadar ulaşmış hikayeler olarak biliniyor. Zaten satanizm felsefesinde de kedilerin kanlarının kutsal olduğuna dair bir inanç sistemi vb. bir durum söz konusu değildir.

Satanistler Bakire Keser Mi ya da Kurban Eder Mi ?

Satanizm inancında herhangi bir hayvana ya da insana yönelik olarak kurbanlık bakış açısı gibi bir durum söz konusu değildir. Satanistler ne kedi keserler ne de bakire. Teistik satanizm inancında Şeytan müridlerine şu şekilde seslenir “Bana kurban vermeyin, istemiyorum. Sizin kurbanınız teninizin zevkini yaşamanızdır”. Buradan da anlaşılacağı üzere satanizm inancında kurban felsefesi bulunmamaktadır.

Şeytan Nasıl Bir Tanrı ?

Satanizm inancında şeytan iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun ve bilgiliğin tanrısı olarak açıklanmaktadır. Şeytanın satanizmdeki adı ise “Lucifer”dır. Lucifer tarihte bir Roma tanrısı olarak ortaya çıkmaktadır. Venüs’ü simgelemektedir. Latince bir kelimeden gelen Lucifer, “Işık taşıyan” anlamına gelmektedir. Venüs’ü simgelemesindeki amaç ise, Venüs’ün sabah yıldızı olarak adlandırılmasıdır. Sabah güneşten önce Venüs parladığı için sabah yıldızı olarak nitelendirilmiştir. Eski Türkçe’de bunun bir diğer adı ise “Çoban Yıldızı”dır.

Satanizm İnancının Kötü Olarak Bilinmesinin Nedeni
Satanizm İnancının Kötü Olarak Bilinmesinin Nedeni

Satanizm İnancının Kötü Olarak Bilinmesinin Nedeni

Satanizm inancının kötü olarak bilinmesindeki belki de en büyük sebep musevi dinler olarak ortaya çıksa da Hristiyan inancının şeytanı hor görmesi ve onu en büyük düşman olarak nitelendirmesi satanizmin kötü bir inanç felsefesi olarak bilinmesini sağlamıştır. Ortaçağ’dan bugüne dek Hristiyanlık inancının en temel korkutucu öznesi daima şeytan olmuştur. Misyonerler faaliyet yürüttükleri bölgelerdeki halkları daima şeytan ve cehennem tasvirleri ile korkutarak insanların beyninde bir şeytan profili oluşturmuş ve satanizm de buna bağlı olarak en korkutucu inanç sistemleri arasındaki yerini almıştır.

Satanizm’in kötü bir inanç sistemi olarak bilinmesinin en büyük nedenlerinden birisi de korku filmlerinde özellikle şeytan olarak gösterilen karakterlerin korkunç görüntüleri ve sadece insanlara değil tüm canlılara zarar veriyor oluşları olarak aktarılabilir.

Satanizm İnancında İbadet

Satanizm inancında ibadet mevcuttur. İlk paragrafta üç’e ayırdığımız mezheplerin her birinin kendine özgü bir ibadet anlayışı mevcuttur. Örneğin ; Ruhani satanizm’de meditasyon tarzı ibadet şekilleri mevcuttur. Bunlar;

  • Güç meditasyonu
  • Ateş meditasyonu vb.

Teistik satanizm’de de yine bireysel ayinler olduğu gibi toplu ayinler de yapılmaktadır. Toplu ayin türleri genel itibariyle teoride kalmaktadır.

Satanizm İnancında Siyah Rengin Önemi

Şeytan’ın karanlıkla özdeşleştirilmesine bağlı olarak siyah renk satanizmin kutsal rengi olarak belirlenmiştir. Bunu belirleyen elbette biri yoktur. Yıllar içerisinde ekoller ya da bir başka deyişle mezhepler tarafından siyah renk satanizm inancına en uygun renk olarak tercih edilmiştir. Burada en önemli nokta, satanistlerin sürekli siyah giymesi gibi bir zorunluluğu yoktur. Bu sadece dini bir simge olarak görülebilir.

Satanizm İnancında Hayvanlar

Satanizm inancında hayvanlar kutsaldır. Bu kutsallık teistik satanistlerin inandığı kitaplarda geçmektedir. Şeytan kitaplarda bazı hayvanların kendisiyle özdeşleştirildiği için daha kutsal olduğu söyler. Bu hayvanları şu şekilde örnekleyebiliriz ; “Keçi, yılan, kedi, baykuş, timsah”.

Satanizm Nedir Video

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *