İslam ve Hristiyanlık Dinleri Arasındaki Benzerlikler ve Farklar
13 Haz, 2020 5:58 tarihinde eklendi

İslam ve Hristiyanlık Dinleri Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

İslam ve Hristiyanlık Dinleri Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

İslam ve Hristiyanlık Dinleri Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

islam ve Hristiyanlık dinleri arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir ? İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik yeryüzünün üç büyük semavi dinidir. Bu üç dinin köklerinin bir olmasına rağmen benzerlikten daha çok farklılıkları vardır.

islam ve Hristiyanlık Dinleri Arasındaki Benzerlikler ve Farklar
islam ve Hristiyanlık Dinleri Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

Hristiyanlık Nedir ?

Hristiyanlık Orta Doğu kökenli tek tanrılı Hz. İsa’nın öğretilerine dayanan İbrahimi bir dindir. Hz. İsa’nın ismine atfen İsevilik memleketine atfen de Nasranilik de denir. Bu inanca sahip kişilere Hristiyan ismi kullanılır. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes’dir. Günümüzde Hristiyanlar Hz. İsa’yı Tanrı’nın Oğlu olarak sıfatlandırmışlardır ve onu Mesih olarak görüyorlar. Hristiyanların bir kısmı teslis inancına sahiptirler ve bu inanca göre Hz. İsa hem tanrı hem insan hem de kutsal bir ruhtur.

Hristiyanlığın inanç şekli ve ibadetleri 1. Yüzyılda Hz. İsa tarafından Filistin’de ortaya konmuş ve havarileri ile diğer takipçileri tarafından yayılmaya başlamıştır. Hristiyanlık bir bakıma Yahudilik üzerine kurulmuş ancak daha sonraları Tarsuslu Pavlus’un da etkisiyle müstakil bir din olarak değiştirilmiştir. Kitab-ı Mukaddes Yahudilerin kutsal kitabı Tanah’ı barındırdığını da bilmek gerekir. Bundan dolayı başlarda Hristiyanlık ile Yahudilik arasında da benzerliklerin olduğu açık şekilde görülür.

Hristiyanlığın Mezhepleri

Hristiyanlıkta üç mezhep vardır. Bu üç mezhebin ibadet şekilleri ve ibadethaneleri ve din adamları birbirinden farklıdır.

Bu mezhepler Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi olarak sıfatlandırılır;

Katolik Kilisesi

 • Din adamı Papa’dır.
 • Katolik Kilisesine mensup insanlar Meryem Anaya ve azizlere daha önem verirler.
 • Bu kilisenin inanışına göre sadece erkekler papaz olabilir ve bu papazların evlenmesi yasaktır.
 • Katolik Kilisesi boşanmalara ve kürtaj olayına kesinlikle karşıdır.
 • Bu kilise kurallarına göre günah çıkarmak önemlidir.

Katolik Mezhebinin bu maddeleri dönemin papası tarafından alınan kararlar doğrultusunda 1870 yılında resmileşmiştir.

Ortodoks Kilisesi

Ortodoks Kilisesinin 400 milyona yakın mensubu bulunmaktadır. Ortodoksluğun en çok yayılım gösterdiği yerler Doğu Avrupa ve Anadolu ile sınırlıdır. Ortodokslar kendileri için ‘’ Ortodoks Katolik Kilisesi’’ ibaresini kullanırlar. Büyük oranda Anadolu da yayılım gösteren Ortodoksluk özel karakterini daha çok Grek kültürünün Hristiyanlaşmasından almışta denebilir.

Protestan Kilisesi

Hristiyanlığın üç büyük mezhebinde biri olan Protestanlık 16. Yüzyılda Martin Luther’in Jean Calvin’in öncülüğünde Katolik mezhebini protesto edilmesiyle oluşmuştur. Dini bir lidere ihtiyaç duymaksızın bu mezhebe mensup olanlar için en önemli kaynak Kitab-ı Mukaddestir.

islam ve Hristiyanlık

Hristiyanlık, İslam dinine göre semavi dinlerden biridir. Dünya üzerinde ortaya çıkan diğer dinlere nazaran Hristiyanlık da Yahudilik gibi özel bir yere sahiptir. Ancak bu iki din de zamanla bozulmuş ve ortaya ilk çıktıkları zamanki inanışlarını kaybetmiş insanlar tarafından kutsal kitaplar tekrar yazılarak değiştirilmiştir.

İslamiyet Nedir ?

İslam kelimesinin sözlük anlamı boyun eğmek, teslim olmak olarak geçer. İslamiyet Allah Teala’nın emir ve yasaklarına boyun eğmek ve sadece Allah’a teslim olmaya dayalı bir dindir. İslamiyet son Peygamberimiz Hz. Muhammed ile birlikte ortaya çıkmış ve geniş coğrafyalarda yayılım göstermiştir. Bu dine mensup olanların kutsal kitabı Kuran- Kerim’dir. Kitapta bütün emir ve yasaklar ayet ve surelerle bildirilmiştir.

İslam Dininin Hükümleri

İslam dinin hükümleri 4 başlık altında incelenir;

 • İtikadi Hükümler: İnsanın dinde kabul etmesi veya reddetmesi gereken hususlardır. İnsana dindeki emir ve yasakları bu hükümler öğretir.
 • Amel: İnsanların yaptığı işlerdir. Günlük yaşantımızda yapmamız ve yapmamamız gereken hükümlere denir.
 • Ahlak: Davranışları, hal ve hareketleri İslami ve insani ilişkileri açıklayan hükümlere denir. Kötü söz, yalan söyleme, iyi dileklerde bulunma vb. şeyler ahlaki kurallar içerisinde yer alır.
 • Muamelat: İslam devletinin kanun ve kurallarını belirleyen hükümlerdir. Devlet yönetimi, toplum idaresi, ekonomi durumları, evlenme, boşanma gibi şeyler bu hüküm içerisinde yer alır.

İslamiyet ile Hristiyanlığın Farklılıkları ve Benzerlikleri

 • İslamiyet bozulmadan varlığını devam ettirirken Hristiyanlık zamanla insanlar tarafından değiştirilerek amacından uzaklaştırılmıştır.
 • İslamiyet de tek tanrılı bir inanış varken Hristiyanlıkta çok tanrılı bir inanış mevcuttur.
 • İslam dininde Hristiyanlığın Allah tarafından gönderilen bir din olduğuna değinilirken Hristiyanlık kesinlikle İslam dinini kabul etmez.
 • İslam dininde kadın ve erkek cemaat olarak farklı bölümlerde ibadet ederken Hristiyanlar kadın erkek hep bir yerde ibadet edebilirler.
 • Her iki dinin de kendine göre mezhepleri bulunmaktadır.
 • İki dinde de ibadet etmek esastır ve iki dininde kendilerine has ibadethaneleri bulunmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Deizm Nedir ? Deist diye kime denir ? başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *