ilk insanlar Ne Zaman Yaşadı ? ilk insanlar Nerede Yaşadı ?
12 Kas, 2019 11:27 tarihinde eklendi

ilk insanlar Ne Zaman Yaşadı ? ilk insanlar Nerede Yaşadı ?

ilk insanlar Ne Zaman Yaşadı ? ilk insanlar Nerede Yaşadı ?
ilk insanlar Ne Zaman Yaşadı ? ilk insanlar Nerede Yaşadı ?
ilk insanlar Ne Zaman Yaşadı ? ilk insanlar Nerede Yaşadı ?

ilk insanlar Ne Zaman Yaşadı ? ilk insanlar Nerede Yaşadı ? Tüm Bilinmeyenler

ilk insanlar ne zaman yaşadı ? ilk insanlar nerede yaşadı ? Bilim adamları bütün türlere bilimsel isimler verir. Bu isimler birbirimizle iletişim kurmamızı ve tam olarak hangi türden bahsettiğimizi netleştirmemizi sağlar. Örneğin; Bal Arısına Apis mellifera, bir güle ise Rosa gallica ismi verilmiştir.

Bizim türümüz ise, “bilge kişi” anlamına gelen Homo Sapiens ismine sahiptir. (Neandertaller gibi başka insan türleri de var, ama burada Homo Sapiens’ten bahsedeceğiz.)

Bugün yaşayan insanların tümü Homo Sapiens türüne aittir. Arkeologlar, zamanda geriye giderken, türümüze ait insanlardan 200.000 yıllık kemikler buldular.

Bu sürenin gerçekten uzun bir zaman olduğunu düşünebiliriz. Ancak, dünyanın var olduğu zamana kıyasla (yaklaşık 4.5 milyar yıl) bu sürenin çok küçük bir zamana tekabül ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve Bu durum bizi gezegende bugüne kadar yaşamış insan türleri arasında genç bir tür yapıyor.

Erken insanların iskeletleri arkeologlar tarafından Kuzey Afrika’daki Fas, Etiyopya ve Doğu Afrika’daki Kenya ve Güney Afrika gibi yerlerde bulundu.

İlk kişi elbette yalnız değildi ve belki birkaç yüz kişilik küçük bir grupla birlikte yaşadı. Bu yüzden, yıllar önce Afrika’da yaşayan “ilk kişi” demek yerine “ilk insanlar” demek daha doğru bir ifade olacaktır.

Bahsettiğimiz bu eski insanlar geniş ailemizin üyeleridir ve bugün yaşayan herkesin atasıdır. Bu insanlar, yavaş yavaş Afrika’ya yayıldılar, türümüzün yaşadığı ilk 100.000 yıl boyunca buldukları her köşede, zor bir yaşam sürdüler. Sonrasında ise, nihayet deniz kıyılarına, dağlara ve çöllere yerleştiler.

Ancak, yaklaşık 70.000 yıl önce, küçük bir grup Afrika’daki ülkelerini terk etti ve gezegenin geri kalanına yayıldı. Bu İnsanlar; Asya, Avustralya, Avrupa ve nihayetinde Amerika’da bir ev kurmayı başardılar.

Bu nedenle, ilk Asya insanı veya ilk Aborjin Avustralya insanı, ilk Avrupalı ​​veya ilk Amerikan Yerlisi, hepsi Afrika’dan 70.000 yıl önce yayılan bu Afrika insanlarından gelmektedir.

Bu durumda, bugün yaşayan her insanın, soyumuzdan bağımsız olarak, Afrikalı olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Türlerimiz ilk olarak Afrika’da başladı ve bugün nerede yaşadığımızın bir önemi yok. Hepimizin ataları Afrikalılar.

ilk insanlar Kimlerdi ?
ilk insanlar Kimlerdi ?

ilk insanlar Kimlerdi ?

Homo Erectusların, büyük olasılıkla Afrika’da ortaya çıktığı düşünüldüğünde, nerede geliştiğine bakılmaksızın, hızla Afrika’dan Avrupa, Güney Asya ve Güneydoğu Asya’ya doğru dağıldığını söyleyebiliriz. Bulunan fosil kalıntılarının, kırılmış hayvan kemiklerinin, taş aletlerinin bize gösterdikleri bu türün varlığını kanıtlar niteliktedir.

Ayrıca, Homo Erectusun, yaklaşık 1.000.000 yıl önce, yangını kontrol eden ilk insan türü olarak görüldüğüne ilişkin teoriler bulunmaktadır. Türlerin yaklaşık 200.000 yıl öncesine veya belki de daha sonra Homo Sapiens dahil diğer insanlara yol açmadan önce geliştiğinin görülmesi, bu türünde ilk insanlar olabileceği teorisinin ortaya atılmasına sebep olmaktadır.

Buna rağmen, bilim adamları, erken atalarımız olan Homo Erectus’un ilk olarak 1-2 milyon yıl önce Afrika’da göründüğü konusunda hemfikirler. Homo Erectuslar tüm dünyaya yayıldılar ve zaman içerisinde eski insanlara dönüştüler.

Çoğu bilim adamı, modern insanların Afrika’da geliştiğine ve yavaş yavaş diğer tüm eski insanların yerini aldığına inanıyor. Bazı bilim adamları ise, eski insanların aynı anda tüm dünyadaki modern insanlara evrimleştiğine inanmaktadır. Her iki şekilde de, yaklaşık 30.000 yıl önce, biz – Homo Sapiens – gezegende kalan tek insanlardık.

Doğum Yerimiz Neresi ?

Çoğu bilim adamı, hepimizin Afrika’da 150.000 ila 200.000 yıl arasında yaşayan Afrika kökenli bir soydan geldiğini düşünüyor. Bu teoriye göre, ilk insanlar dünyaya yayıldı ve nihayetinde diğer tüm insan türlerinin yerini aldı. DNA’lardan ve canlı insanlardan elde edilen kanıtlar, günümüz insanlarının Kuzeydoğu Afrika’dan Çin’e yayıldığını, ardından Avustralya, Avrupa, Amerika ve Polinezya’ya gittiğini gösteriyor.

Tüm dünyada bazı bilim adamları, modern insanların, dünyanın dört bir yanında yaşayan ancak bir şekilde birbirleriyle karşılaşan farklı Homo Erectus topluluklarından geldiğine inanmaktadır. Teoriye göre, Homo Erectuslar, yaklaşık 250.000 yıl önce eski insanlara ve daha sonra da modern insanlara evrimleşti. Bu teori, ‘çok uluslu’ teori olarak bilinir, çünkü modern insanların, aynı anda birçok farklı yerde ortaya çıktığını söyler.

Kemiklerdeki Kanıtlar

Bilim adamları, insan kökenleri ve evrimini araştırmak için eski kemikleri ve fosilleri inceler. Eski ve modern insan iskeletlerini dünyanın farklı bölgelerinden karşılaştırırlar. Bazıları Asya’daki insan fosillerinin, Homo Erectus’tan modern insanlara yumuşak bir dönüşüm gösterdiğini düşünüyor.

Bu durum, modern insanların yavaş yavaş eski insanlardan – en azından Asya’da – evrimleştiğini göstermektedir. Ancak, Güney Afrika’da bulunan ve yaklaşık 100.000 yıl öncesine dayanan modern görünümlü insan kalıntıları, Homo Sapiens’in doğum yerinin Afrika olduğunu gösteriyor.

Neandertal nedir ?
Neandertal nedir ?

Neandertal Nedir ?

1856’da Almanya’da bulunan Neander Vadisi’nde patlayan bir taş ocağında işçiler, alışılmadık bir insan iskeleti ortaya çıkardılar. Avrupa ve Asya’da yaklaşık 300.000 ila 30.000 yıl önce öldükleri anlaşılan bu insan türü bir Neandertal’in ilk örneğiydi. Bilim adamları, Neandertallerin modern insanların ataları mı yoksa sadece uzak akrabalarımız mı olduğunu merak ediyorlardı.

Bir Neandertal ile Bugünkü İnsan Arasındaki Benzerlik Nedir ?

Bilim adamları Neandertal genomunun dizilimini araştırdılar. Soyu tükenmiş bir insansı genomunun bütününün dizilişiydi. Dört milyar DNA baz çifti 38.000 yıl boyunca üç Neandertal fosilinden incelendi. Bu araştırma, genetik ilişkimizi inceleyerek, Neandertallerle ne kadar yakından ilişkili olduğumuzu belirlemeyi ve aynı zamanda modern insan özelliklerinin gelişimiyle bağlantılı genetik değişiklikleri tanımlamayı amaçlamaktadır.

Popülasyon Genetiği Nedir ?

Popülasyon genetiği, popülasyonların genetik yapısını inceler, genetik materyalin sabit kalıp korunmadığına ve zaman içinde popülasyonlarda hangi genetik değişikliklerin meydana geldiğine bakar. Bu genetik değişikliklere; çevresel değişiklikler, bir nesilden bir sonrakine aktarılan değişiklikler, göç veya genetik mutasyonlar neden olabilir. Araştırmacılar, bu değişimlerin farklı popülasyonlardaki genetik özellikler üzerindeki etkilerini inceleyerek, dünyadaki göç yolları ve bugün yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere insan evrimi resmini oluşturuyorlar.

Nasıl Farklılaşıyoruz ?

Tarihimiz genlerimizde yazılmıştır. Genleriniz vücudunuza, hayatta kalmak, gelişmek ve büyümek için ihtiyaç duydukları tüm farklı proteinleri nasıl sentezleyeceğini söyler. Bir gendeki değişim (DNA mutasyonu) zaman içerisinde gerçekleşen olaylar hakkında bize ipuçları verir. Genlerin farklı dizilimleri ve sayıları atalarımızın yaşamları hakkında bizlere beslenme şekiller, karşılaştıkları hastalıklar hakkında ipuçları sağlayabilir.

Atalarımızı Nasıl Tanıyabiliriz ?

Bilim adamları atalarımızın dünyadaki hareketlerini izlemek için modern popülasyonlarda DNA varyasyon kalıplarını kullanabilirler. Dünyanın birçok yerinde, insanlar hala oraya ilk giren atalarıyla aynı bölgede yaşamaktadırlar. Ancak modern popülasyonlar gittikçe daha fazla karışmakta ve bu nedenle de, bu kanıtlar kaybolmadan önce bilim adamları, DNA örneklerimizi toplamak için zamana karşı bir yarış içerisine girmektedir.

Sonuç olarak, yaklaşık 300.000 yıl önce, ilk Homo Sapiens – anatomik olarak modern insanlar ortaya çıktı. Modern konuşmanın, ilk kez Homo Sapiens’in gerçekleştirdiği bir eylem olduğu da düşünüldüğünde, ilk insan türünün Afrikalı Homo Sapiens’ler olduğu gerçeğini bizlere göstermektedir.

Her nasıl olduysa, şunu da unutmamak gerekir ki, ilk insanoğlunun ortaya çıkması 13.8 milyar yıl süren kozmik bir tarihe sahipti. Büyük Patlama’dan bu yana geçen zamanın % 99,998’inde Dünya’da hiçbir insan yoktu. Bütün türlerimiz sadece Evrenin en son % 0.002’sinde var olmuştur. Ancak, bu kısa sürede varlığımıza yol açan tüm kozmik hikayeyi çözmeyi başardık ve bu uzun hikaye bizimle bitmiyor.

Daha fazla bilgi için : https://www.ahabuldum.com/iletisim/

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *