Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Kredisi Desteği – 2019
15 Ağu, 2019 9:32 tarihinde eklendi

Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Kredisi Desteği – 2019

Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Kredisi Desteği – 2019
Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Kredisi Desteği
Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Kredisi Desteği

Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Kredisi Desteği – 2019

Devlet destekli olarak çiftçilere sağlanan hibe kredilerinin 2019 yılında da devam etmesi bekleniyordu. Hayvancılığa destek başka bir deyişle hayvan alımı ve ahır yapımı hibe kredisi programı kapsamında yeni ahır yapımı, ahır tadilatı, damızlık hayvan ve makine ile ekipmanlarını satın almayı kapsayan %50 oranında hibe desteğinin verileceği duyuruldu. Açıklama Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. Devlet tarafından verilecek olan bu hibe hayvansal üretim ve tarımsal üretimde teşvik bekleyenler ile köyüne dönerek çiftlik açmak isteyen kişileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu proje 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da devlet tarafından verilmeye devam edilecek. Hibeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bakanlık 2014 yılından bu yana verilen hibelerin bu güne kadar 6541 boğa, 1792 ahır ile ağıl inşaatı- tadilatı, 15990 koç, 852 teke olarak toplamda 11420 kişiye ve 264 milyon 58 bin tutarında verildiğini açıkladı.

Kaz Desteği Hibesi ve Oranı

Bu destek kapsamında Kars’da yetiştiriciliği devam eden Kars Kazı’nda da üretimin artırılması amaçlanmaktadır ve bu sebeple kaz çiftliği açmak isteyen vatandaşlara da %75 oranında hibe verileceği açıklandı.

Ahır Yapımı Hibe Kredisi Desteği Verilecek 4 Proje

Çiftçinin desteklenmesi amacıyla ahır yapımı hibe kredisi verileceği duyurulmuştu. Bu kapsamda destek verilecek olan 4 proje bulunmaktadır. Bu projeler Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Güney Doğu Anadolu Projesi’dir (GAP). Çiftçileri teşvik etmek ve onlara destek sağlamayı hedefleyen bu hibe projesi kapsamında hibe programına ait bir uygulama rehberi de yayınlandı. Yayınlanan bu uygulama rehberinde çiftçilerin ahır yapmalarını desteklemek için %50 oranında geri ödemesiz olarak verilmesi planlanan bu hibeye ait başvuru şartları ve başvurulacak tarihler konusunda bilgi yer almaktadır.

Ahır, Ağıl Yapımı ve Tadilatı ve Koç-Teke Alımı Kapsamında Hibe Verilecek İller

Hibe kredisi destek sürecinde hibe verilecek projeler ve bu projelerin destekleneceği iller şu şekildedir:

 1. Konya Ovası Pojesi (GOP) kapsamında ahır ve ağıl inşaatı ile birlikte koç-teke gibi küçükbaş hayvanlar için teşvik verilecek şehirler Karaman, Niğde, Konya ve Aksaray olarak belirlendi.
 2. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında ahır ile ağır yapımı ve tadilatının yanı sıra koç-teke yetiştirilmesi kapsamında bu bölgede 8 ile destek verileceği duyuruldu. Destek verilecek iller ise Rize, Ordu, Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Samsun’dur.
 3. Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında ahır, ağıl yapımı ve koç-teke alımı için ise bu bölgede 15 il belirlendi. Teşvik kapsamında bu bölgede hibe alacak iller ise Hakkari, Bingöl, Tunceli, Van, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Bitlis, Muş ve Van olarak açıklandı.
 4. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında ahır inşaatı için 9 şehre hibe verilmesi kararlaştırıldı. Bu bölgede hibe alacak iller ise Gaziantep, Şırnak, Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Batman, Şanlıurfa olarak açıklandı.

Damızlık Boğa Yatırımı Kapsamında Hibe Verilecek Projeler ve İller

Çiftçilere damızlık boğa yatırımı için de teşvik verileceği açıklandı. Bu yatırımlar kapsamında 3 projeye destek hibesi verilecek. Destek alacak projeler DAP, DOKAP VE GAP olarak belirlendi. Bu bölgelerdeki proje kapsamındaki tüm iller bu teşvikden faydalanabilecek. Teşvik kapsamı dışında kalan tek proje ise KOP oldu. KOP Projesi’nde yer alan hiçbir ile bu desteğin verilmeyeceği belirtildi.

Hibe Alacak Projeler ve Kapsamları
Hibe Alacak Projeler ve Kapsamları

Hibe Alacak Projeler ve Kapsamları

Hibe alacak projelerin kapsamları ise şu şekildedir:

 1. Damızlık boğalar için teşvik verilecektir. Bu teşvik GAP, DAP ve DOKAP projelerini kapsamaktadır.
 2. Çiftçilelere verilecek makineler ve bu makinelere ait gerekli olan tüm ekipmanlar için uygulanacak hibe tüm bölgelerin projelerini kapsamaktadır. Dolayısıyla bu bölgelerde yer alan tüm iller bu hibeden faydanabilmektedir.
 3. Ağıl ve ahır inşaatları kapsamında yapılacak tüm faaliyetler ile hayvan satın alma, makine satın alma işlemlerinde verilecek hibe tüm proje bölgelerini kapsamaktadır.
 4. Ahır ve ağıl yapımı ile tadilatları için %50 hibe verileceği belirtildi. Damızlık erkek hayvanların yetiştirilmesi konusunda çiftçinin teşvikini sağlamak için ise %50 oranında hibe verileceği duyuruldu. Verilecek bu hibenin sadece damız boğa, koç ve teke için olacağı açıklandı.

Çiftçilerin Hibe Başvurusu İçin Hazırlaması Gereken Evraklar

Hibe alacak çiftçilerin dosya halinde aşağıdaki evrakları hazırlamaları gerektiği açıklandı.

 1. Çiftçiye ait nüfus cüzdanının fotokopisi (1 adet) bulundurulmalıdır.
 2. Ek 1 olarak belirtilen form, bu form hibenin başvuru formudur.
 3. Ek 2 olarak belirtilen form, projenin ön formatından oluşmaktadır.
 4. Çiftçiye ait tapu bulunması gerekmektedir. Tapunun onaylı kaydı fotokopi olarak dosyaya konulmalıdır.
 5. Ek 4 olarak belirtilen tahmini sabit yatırım ile termin plan tablosundan oluşan belgeler de dosyada bulundurulmalıdır.
 6. Çifçiye ait çıkarılması gereken onaylı şekilde çiftçi kayıt belgesi alınmalı ve bu belgede dosyaya konulmalıdır.
 7. Hayvanların liste halinde olduğu hayvan listesi belgesi hazırlanmalıdır.
 8. Çiftçiye ait bazı belgeler de istenmektedir. Bu belgeler zorunlu değildir. Bu belgelere sahip olan çiftçiler bu belgelerini de dosyalarına eklemelidirler. Zorunlu olmayan bu belgeler çiftçilikle ilgili önceden alınmış sertifikalar ya da eğitim belgeleri olarak belirtilmektedir.
 9. Çiftçiye ait alınması gereken işletme tescil belgesi de dosyalanmalıdır.

Projenin Sürüdürülmesi Gereken Zorunlu Süre ve Hibe Oranları

Proje kapsamında hibe verilecek oranlar ve zorunluluklar şu şekildedir:

 1. Çiftçilere belirlenen bölgelerde verilecek hayvan hibesi %80 oranındadır. Ahır, ağıl yapımı ve tadilatı için ise %50 oranında hibe verileceği açıklandı.
 2. Devlet desteği kapsamında hibe almak isteyen çiftçiler başlattıkları projeleri üç yıl boyunca devam ettirmek zorundadırlar.
 3. Hibe almak isteyen belirlenen bölge ve illerdeki tüm çiftçiler taahhütname imzalamak zorundadırlar.
 4. GAP, DOKAP ve Konya Ovası Projeleri için ise 2019 yılı için verilecek hibe oranının %50 oranında olacağı açıklandı.
Hayvan Alımı ile Ahır, Ağıl İnşaatı Hibeleri Başvuru Şartları

Hayvan Alımı ile Ahır, Ağıl İnşaatı Hibeleri Başvuru Şartları

Başvurular kapsamında bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu noktalar şu şekildedir:

 1. Çiftçiler başvuracakları proje kapsamındaki illerden birinde ikamet etmek zorundadırlar.
 2. Çiftçiler alacakları hibe için proje hazırlamak zorundadırlar.
 3. Hazırlanan projeleri başvuru tarihleri geçirmeden gerekli diğer evraklarla birlikte Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine teslim etmelidirler.
 4. Hayvan hibesinden faydalanmak isteyen çiftçiler belirlenen damızlık hayvanlardan sadece birini seçmek zorundadırlar.
 5. Hem büyükbaş hem de küçükbaş için hibe verilmez.
 6. Ahır ve ağıl yapımı kapsamında verilecek olan hibe sadece gübre sıyırıcı alan, gübre ve sılaj çukuru, süt sağımı için kullanılan oda, yem depolama alanı, soğutma alanı gibi gerekli alanların inşaatı ya da tadilatını kapsamaktadır.

Hibe Kapsamındaki Damızlık Boğaların Taşıması Gereken Özellikler

 1. Damızlık boğalar önsoy kütüne kayıtlı olmalıdır.
 2. Damızlık boğalarda boğanın türü Brown-Swiss, Simental, Limuzin, Montbeliard, Şarole, Angus, Hereford ırklarından biri olmalıdır.
 3. Damızlık boğalarda döl verimi ve vücut ağırlığı ırka ait bu özelliklerin ortalamasından fazla olmalıdır.
 4. Damızlık boğaların tırnak ve bacaklarında herhangi bir problem olmamalıdır.

Hibe Kapsamındaki Damızlık Koç ile Tekelerin Taşıması Gereken Özellikler

 1. Hibe alınacak koç ve tekeler 12-30 ay arasında olmak zorundadır.
 2. Irklarına ait dış görünüş özelliklerini taşımak zorundadır.
 3. DAP projesi kapsamındaki hayvanlar Morkaraman, Şavak Akkaraman, Norduz, Akkaraman, Karakaş ve Hemşin ırklarından biri olmak zorundadır.
 4. DOKAP projesindeki hayvanlar Kıl Keçisi, Bafra Karakaya, Hemşin ve Akkaraman ırklarından biri olmak zorundadır.
 5. KOP projesi kapsamındaki hayvanlar Hanamlı keçisi, Merinos, Kıl keçisi, Orta Anadolu keçisi, Akkaraman ırklarından biri olmalıdır.
 6. GAP projesi kapsamındaki hayvanlar Tiftik, Karakaş, Kıl, İvesi, Koçeri, Zom ırklarından biri olmak zorundadır.

Daha fazla bilgi için : https://www.ahabuldum.com/iletisim/

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *