Esnaf Kefalet Kredileri – 60 Ay’a Varan Vade İmkanlarıyla 2019
18 Kas, 2019 14:45 tarihinde eklendi

Esnaf Kefalet Kredileri – 60 Ay’a Varan Vade İmkanlarıyla 2019

Esnaf Kefalet Kredileri – 60 Ay’a Varan Vade İmkanlarıyla 2019
Esnaf Kefalet Kredi - 60 Ay'a Varan Vade İmkanlarıyla 2019
Esnaf Kefalet Kredi – 60 Ay’a Varan Vade İmkanlarıyla 2019

Esnaf Kefalet Kredileri – 60 Ay’a Varan Vade İmkanlarıyla 2019

Esnaf kefalet kredileri nedir ? Nasıl alınır ? Türkiye’de 1951 yılında çıkartılan Türk Ticaret Kanununa göre Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi kurulmuştur. Daha sonra tüm işlemleri Kooperatifler Kanunu kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Esnaf ve sanatkarlara, kendi mesleki alanlarında ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi sağlamaya başlamıştır.

Meslek gruplarına göre esnaf kefalet kredileri belirlenen banka tarafından verilmektedir. Kredi alabilmek için kişinin kooperatife kaydının olması ve faaliyetlerini gösterir belgeyi alması gerekiyor.

Türkiye’de esnaf ve sanatkarların, desteklenmesi amacıyla, kredi vermesi için Türkiye Halk Bankası görevlendirilmiştir. Kredi kullanmak isteyenler, yıllık belirlenen faiz oranları ile T. Halk Bankasından kredilerini çekebilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredileri Alabilme Şartları

Esnaf kefalet kredilerinden faydalanmak isteyenlerin bazı şartları taşımaları ve bu şartların gerekliliklerini yerine getirmeleri gerekiyor.

Esnaf ve sanatkarların destekleme kredilerini alabilmeleri için şu şartları taşımaları gerekiyor;

 • Esnaf ve sanatkar olmak,
 • Kaydını yaptırarak, esnaf ve sanatkar sicil numarası almak,
 • İkamet ya da iş yerinin kooperatifin kendi bölgesi içerisinde bulunması,
 • Başka bir esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatifi ortağı olmamak.

Bu şartları yerine getiren ve taşıyanlar, destekleme amacıyla verilen esnaf kefalet kredilerini talep edebilirler. Ülkemizde, esnaf kefalet kredisi sadece Halk Bankası tarafından verilmektedir. Halk Bankasına yapılan kredi başvurularında, esnaf ve sanatkarlara, üye olunan esnaf ve sanatkarlar odası kefil olur ve kredinin alınması sağlanır. Esnaf ve sanatkarlar kredisi, ticari kredilerden farklıdır ve faiz oranı daha düşüktür.

Esnaf ve Sanatkârlar

Esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarının karşılanması, yatırımlarının artırılması için devlet tarafından tahsis edilen kaynaklar kullandırılarak Halk Bankasından kredi almaları sağlanmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar için kooperatif kendi ortaklarına banka kredilerinde kefalet veriyor. Esnaf kefalet kredileri devlet tarafından karşılandığı için kredi faizlerinin, ticari kredi faizlerinden farklı olmasına neden olmaktadır.

Ülkemizin ekonomisinin gelişmesini sağlamak, esnaf ve sanatkarların iş hacimlerini artırabilmek için esnaf kefalet kredileri verilmeye başlanmıştır. Esnaflık yapan ve kooperatife kaydını oluşturanlar bu imkanlardan faydalanabilmektedir. Büyük, küçük tüm esnaf ve sanatkarların desteklenmesi, nakit ihtiyaçlarının karşılanması için esnaf kefalet kredileri şartları uyanlara verilmektedir.

Ortaklığa Giriş

Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kooperatifleri birliğine ortak olmak isteyen üyelik oluşturmalıdır. Üyelik oluşturma şartları esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu ile belirlenmiştir. Ortaklığa girebilmek için, T.C vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ticaret ve sanat yapıyor olması, medeni haklarını kullanma kısıtlamasının bulunmaması, vergiden muaf olmamak gerekiyor.

Ortaklığa giriş yapabilmek için iş yeri ya da ikametin bulunduğu bölgedeki esnaf odalarına kayıt olmak istenmektedir. Ortaklığa giriş yaptıktan sonra mesleğini ve sanatını yapmaktan sürekli olarak men edilenler, sürekli olarak çalışma alanı dışında bulunanların üyelikleri sonlandırılmakta ve ortaklıktan çıkartılmaktadır. Ortaklıktan çıkartılanlar esnaf kefalet kredisi kullanamamaktadır.

Esnaf Kefalet Kredileri Talebi
Esnaf Kefalet Kredileri Talebi

Esnaf Kefalet Kredileri Talepleri

Esnaf odalarına kaydını yaptıran, esnaf ve sanatkarlar, esnaf kefalet kredi talebinde bulunabilmektedir. Kredi talebinde bulunan esnaflar için kooperatif araştırma yapar ve olumsuz bir durum tespit edilmediğinde Halk Bankasına kefalet bildirir. Kredi talepleri ile ilgili, kooperatif tarafından, ortağın mali ve ekonomik durumu araştırılır. Yapılan araştırmaya göre bülten düzenler ve kefalet haddini belirler.

Esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılan kredi talebini bankaya bildirir. Bankaya bildirilen esnaf kefalet kredi talebi, banka tarafından tekrar incelenir ve gerekli araştırmalar yapılır. Yapılan araştırmalar olumlu sonuçlandığında, talep edene esnaf kefalet kredisi verilir. Kooperatifin vereceği risk raporuna göre 100 Bin lira ile 500 bin lira arasında kredi başvurusu yapabiliyor.

Esnaf Kefalet Kredileri Başvuru Süreci

Esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydı bulunan ve gerekli şartları taşıyanlar kredi için başvuru süreçlerini başlatabilmektedir. Kredi başvuru sürecinde ilk işlem kooperatife yazılı olarak başvuru yapılmasıdır. Kooperatif yönetim kurulu tarafından başvuru yapanın durumu incelemeye alınır. Kooperatif yapılan yazılı başvuruya 15 içerisinde, olumlu ya da olumsuz olarak karar verir ve başvurucuya durumu bildirir.

Kooperatif yönetimi, yaptığı araştırmalarda, ortağın tespit ettiği ekonomik ve mali durumuna göre kefalet kredi miktarını tespit etmektedir. Tespit etmiş olduğu miktarı Halk Bankasına ileterek, kredinin verilmesini sağlar. Banka ayrıca bir araştırma yaparak, olumsuz bir durum olup olmadığını tespit eder. Bu süreçler sorunsuz olarak tamamlandığında esnaf kefalet kredisi alınmış olur.

İstenen Evraklar

Esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydını oluşturan ve sicil numarasını alan, büyük, küçük tüm meslek sahipleri kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusu için gerekli olan evrakları hazırlayanlar, dosyalarını kayıtlı oldukları kooperatife teslim ederek araştırma yapılmasını sağlarlar.

Esnaf kefalet kredisi için istenen evraklar şunlardır;

 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Esnaf sicil belgesi,
 • Kooperatiften alınacak ortaklık beyannamesi,
 • Bağlı bulunulan odadan alınacak, oda faaliyet belgesi,
 • Kimlik aslı ve fotokopisi,
 • İkamet belgesi,
 • Yeni çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 • Muhasebeden imzalı ve kaşeli, son dönem hesap özeti,
 • G.B fotokopisi,
 • Şoför meslek grupları için ticari araç ruhsatı

Bu belgeleri hazırladıktan, esnaf kefalet kredisi başvurusunda bulunabilir, kooperatif tarafından belirlenecek miktarda kredi alabilirsiniz.

Kredi Kefilleri

Esnaf kefalet kredilerinde, kooperatif Halk Bankasına başvuruda bulunulan dosya için kefalet bildirir. Banka tarafından başvurucunun talep ettiği miktara göre farklı sayılarda kefil istenebilmektedir. Bazı durumlarda, banka kefil yerine gayrimenkul ipoteğini de kabul etmektedir. Kefil göstermeyip ipotek vermek isteyenler, ipotek verilecek gayrimenkulün tapu fotokopisini bankaya sunarlar.

Kredi miktarına göre kefil sayısı 1 ya da 3 olabilmektedir. Kefillerden istenilen belgeler arasında, vergi levhası, ikametgah belgesi, kimlik aslı ve fotokopi belgeleri bulunmaktadır. Kredi başvurularında, başvurucu ile kefiller, bankada kredi sözleşmesini imzalar ve işlemlerin başlamasını sağlarlar.

Kredi Hesaplaması

Esnaf ve sanatkarlar odasına kaydı bulunan, esnaf kefalet kredisi alma şartlarını taşıyanlar, kooperatif aracılığı ile Halk Bankasına başvuruda bulunurlar. Başvuru sonrasında, talep edilen miktara ve ödeme takvimine göre kredi hesaplaması yapılır. Esnaf kefalet kredisi faizleri 1 yıla kadar ve 1 yıldan daha uzun süre olarak farklı hesaplanmaktadır. 12 aya kadar kullanılacak kredilerde faiz oranı %4 olarak hesaplanıyor.

12 ya ile 60 ay arasında kullanılacak esnaf kefalet kredileri faizleri ise %5 oranında hesaplanmaktadır. Halk Bankası tarafından verilen esnaf kefalet kredisi faiz oranları, kullanılacak olan üst limit ve bağlı bulunulan kooperatifin risk durum faiz oranlarını değişmesine neden olmaktadır. Krediler için ödeme planı, aylık, 3 aylık, 6 aylık olarak düzenlenebilmektedir.

Kredi masrafları ise şu şekildedir;

 • Kredi Risk Fonu için %1’lik bir kesinti yapılır.
 • Masraf Karşılığı için %1.5’lik dilim kesinti yapılacaktır.
 • Bloke sermayesi için ise %1.5’lik bir dilim kesintiye uğrar. Bu kesinti daha sonra esnafa iade edilecektir.

Kefil Şartları

Esnaf kefalet kredisi kullanacak olanlar kefil ya da ipotek göstererek başvurularını yaparlar. Kredi kefilleri için aranan şartlar arasında, ya ipotek göstermeniz ya da 2 kefil göstermeniz istenmektedir. Esnaf kefalet kredisi için göstereceğiniz tüm kefillerinde, esnaf ve sanatkarlar odasına kaydının bulunması ve kayıtlarının aktif olması gerekiyor. Bu şartlar tamamlandıktan sonra kredi başvuruları yapılabilir.

Servis Aracı veya Kamyonet Yenileme Kredisi almak isteyenler 150.000 TL’ye kadar kredi kullanırken vade ise 36 ay ile İhracat – Tesis Kredisi almak isteyenler 150.000 TL’ye kadar 48 ay vade seçeneği ile kredi başvurusunda bulunabilirler.

Kredi Faiz Oranları

Devlet destekli esnaf kefalet kredisi faiz oranları, her yıl yeniden belirlenmektedir. Talep edilen kredi miktarına göre Halk Bankası tarafından yıllık faiz oranları duyurulur. Esnaf ve sanatkarlar, bu faiz oranlarına göre kendi hesaplamalarını yaparak başvuruda bulunurlar. Esnaf kefalet kredilerinin en yüksek limiti 150 bin TL iken 2019 yılında 200 bin TL’ye yükseltilmiştir. Talep edilen krediler için ödeme vadesi en fazla 5 yıl olarak hesaplanmaktadır. Faiz oranları hesaplamalarında 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeler için ayrı ayrı hesaplamalar yapılır.

Kredi ihtiyacınız varsa Cepten 5 dakika’da kredi adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *