Eşcinsellik Hastalık Mı? Tercih Mi?
25 Tem, 2019 7:34 tarihinde eklendi

Eşcinsellik Hastalık Mı? Tercih Mi?

Eşcinsellik Hastalık Mı? Tercih Mi?

Eşcinsellik Hastalık Mı ? Tercih Mi ?

Eşcinsellik tercih mi ? Hastalık mı ?
Eşcinsellik tercih mi ? Hastalık mı ?

Eşcinsellik Hastalık Mı ? Tercih Mi ? Eşcinsellik toplumların kanayan yaralarından biridir. Toplumlarda, homofobi ve transfobi davranışlar sergilenmektedir. Eşcinsel yönelimler sebebi ile her yıl binlerce insan, nefret cinayetlerine kurban gitmektedir. Bunun en temel nedeni ise çarpık bir normal anlayışının benimsenmiş olması ve kendinden olmayanı dışlama durumudur. Kurallara uymayanları dışlama hatta yok etme eğilimi gösterilmesidir.

Eşcinsellik Hastalık Mıdır ?

Ve asıl soru, eşcinsellik gerçekten hastalık mı ? En yaygın ve doğru olmayan düşünce eşcinselliğin bir hastalık olduğuna inanmaktır. Eşcinsellik hastalık belirtisi ya da hastalığın kendisi değildir. Eşcinselliğin bir hastalık olmadığını 1974 yılında Amerikan Psikiyatri Derneği açıklamıştır. Yani düşünülenin aksine eşcinsellik psikolojik bir rahatsızlık değildir. 1990 yılında ise eşcinsellik dünya sağlık örgütü sebebiyle akıl hastalıkları kategorisinden çıkarılmıştır. Bir tercih değil, yönelimdir. Heteroseksüel insan nasıl karşı cinse yönelim duyuyorsa, eşcinsel bir bireyde kendi cinsine ilgi duyar.

Eşcinsellik Nedir ?

Cinsel yönelimdir. Cinsel yönelim, kişinin herhangi bir cinsiyete karşı, duygusal ve cinsel çekim yaşama durumudur. Eşcinsellik denilen durum yani homoseksüellik, karşı cinse karşı değil, kendi cinsine yönelik olmasıdır. Örneğin bir erkeğin kadınlara karşı değil, erkeklere karşı cinsel ilgi duyması, erkeklerle birlikte olmayı istemesi, cinsel ilişkiye erkeklerle gitmesi, erkeklere aşık olması, sevgi duyması, tüm duygusal yöneliminin erkekler üzerinde olması ve bir erkekle yaşamak hatta hayatını birleştirmek istemesi eşcinsel olduğunu gösterir.

Heteroseksüellik ve Biseksüellik Nedir ?

Heteroseksüellik ve biseksüellik nedir ?
Heteroseksüellik ve biseksüellik nedir ?

Heteroseksüellik kişinin karşı cinse ilgi duyması ve onlarla birliktelik yaşama arzusu içinde olma durumudur. Heteroseksüel bir erkek, kadınlara ilgi duyar, onlarla duygusal ve cinsel iletişime geçer. Fakat biseksüel bir birey hem kadınlara hem erkeklere ilgi duyabilir. İki cins ile cinsel ve duygusal birliktelik kurabilir. Bir kişiye eşcinsel, heteroseksüel ya da biseksüel denmesi için kişinin tüm koşulları sağlaması gerekmez. Eşcinsel bir erkek, hiç bir erkekle sevgili olmamış paylaşımda ya da cinsel münasebette bulunmamış olabilir. Fakat bu durum onun eşcinsel yönelimler yaşadığı gerçeğini değiştirmez.

Gay ve Lezbiyen Ne Demektir ?

19. Yüzyılda tıp ve hukuk otoriteleri tarafından bu yönelime verilmiş isim eşcinselliktir. Fakat eşcinsellik insanlık tarihinin başladığı ilk dönemlere kadar dayanmaktadır. Her tarih, coğrafya ve kültürde gözlemlenmiş bir durumdur. Her kültürde farklı isimlendirilmiştir fakat, tıp konusu olduktan sonra eşcinsellik terimini kazanmıştır. Fakat geçtiğimiz yüzyılda eşcinsel özgürleşme hareketi altında bir takım çalışmalar başlatılmış ve o çalışmalarda özellikle bu terim kullanılmaktan kaçınılmıştır. Bir tıp tanısı gibi kulağa geldiğinden ve cinsellikle ilgili bir durumu anlattığından batı toplumunda bu kelime yerine gay (gey) kelimesi kullanılmıştır. Hem erkek hem kadın eşcinseller için kullanılan gay kelimesi, zaman içinde kadın eşcinselliğini anlatan bir şairden yola çıkılarak kadınlar için yerini lezbiyen kelimesine bırakmıştır.

1990’lı yıllar itibariyle eşcinsel hareket Türkiye’de kabul görmeye başlanmış ve Türkçe litaretürde ve medya organlarında eşcinsellik konusu ile alakalı gay ve lezbiyen terimleri kabul edilmiş ve yaygın kullanım kazanmaya başlamıştır.

Eşcinsellik Bir Cins Midir ?

Toplumların kabul gördüğü erkek ve kadın olarak iki cins vardır. Eşcinsel kadın ve erkekler kendi cinslerine yönelirler fakat biyolojik olarak cinsiyetlerin de herhangi bir rahatsızlık duymazlar. Yani bir kişi erkekse erkek kadınsa kadındır. Eşcinseller cinsel kimliklerini kabul ederler. Farklı bir cins ya da cinsel kimlikleri yoktur.

Eşcinsellik nasıl anlaşılır ?
Eşcinsellik nasıl anlaşılır ?

Eşcinsellik Nasıl Anlaşılır ?

Kadın veya erkeklerin yaşadıkları toplumda, erkek ve kadın hareketlerinden farklı davranışlar sergilemeleri, görünüm değiştirmeleri gibi bir davranış biçimi olmaz. Örneğin lezbiyen bir kadın diğer kadınlardan daha erkeksi görünmek ya da davranmak zorunda değildir. Ya da gay bir erkek, diğer erkeklere nazaran daha naif olmak ya da kadınsı davranışlar sergilemek zorunda değildir. Dolayısıyla eşcinsellik dışarıdan gözlemlenebilen, toplumda kabul görmüş cinsiyet özellikleri ile ayırt edilemez.

Eşcinseller Farklı Davranır Mı ?

Toplumda yanlış inanışlardan biride erkeklerden hoşlanan bir erkeğin kadın gibi, kadından hoşlanan bir kadının ise erkek gibi davranacağı inancıdır. Esas olan kişinin durum ile ilgili sözlü beyanıdır. Muhakkak bununda istisnaları olabilir, kişinin davranışlarında farklı semptomlar gözlemlenebilir ve ayırt edici bazı davranışları olabilir. Fakat yinede farklı davrandı ya da giyindi diye bir kişiye kendi beyanı olmadıkça eşcinsel denilemez.

Eşcinsellik Bir Tercih Midir ?

Eşcinsellik hastalık mı sorusuna verdiğimiz cevabın bir diğer sorusu da budur hiç şüphesiz. Eşcinsellikte cinsel yönelimin nasıl geliştiği tam olarak bilinmez. Fakat herhangi bir bireyin cinsel yönelim için kendi iradesini kullanıp bilinçli bir tercih yapmadığı ifade edilir. Örneğin hiç bir heteroseksül erkek hayatının belli bir aşamasında iradesi ile kadınlara ilgi duymama kararı almamıştır. Bu durumun irade kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Cinsel Yönelim Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?

Cinsel yönelimin nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Yıllarca yapılan çalışmalar sonucunda kesin ve geçerli bir açıklamaya ulaşılamamıştır. Ancak son yıllarda yapılan çeşitli araştırma ve çalışmalara bağlı olarak genetik ve doğum öncesi sürece bağlı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat durumu tek belirleyen etken bu değildir. Yapılan araştırmalarda kişinin hormon düzeyi, beyin yapısı ve beyin işlev bozuklukları, kişinin geçmişinde yaşadığı cinsel istismar olayları, aile yapısı, ebeveynlerinin özellikleri, bireylerin anne babaları ile olan ilişkileri, kendi cinsi ve karşı cinsle yaşadığı olumlu olumsuz ilişkiler yinelenen denemeler sonucunda öğrenildiğinden, durumun bağımlılık ve öğrenilmiş davranışlar ile açıklanamayacağı sonucuna varılmıştır.

Eşcinsellik Ruhsal Bir Bozukluk Mudur ?

Eşcinsellik ruhsal bir bozukluk mudur ?
Eşcinsellik ruhsal bir bozukluk mudur ?

Eşcinselliğin bir hastalık olmadığını daha önce açıklamıştık. İnsanlar cinselliğin olağan çeşitliliğidir. Psikiyatri bilimi, ilk dönemlerde hakim ideoloji sonucu üremeye yönelik olmayan bir cinsel tutumu, ruhsal bozukluk olarak kabul etmiştir. Fakat sonrasında insan cinselliği ile ilgili kaydedilen bulgular sonucu, kişinin cinsel yönelimi farklı olsa daha ruhsal işlevlerinin diğer kişilerden farklı olmadığı tespit edilmiştir.

Eşcinsellik Tedavi Gerektirir Mi ?

Eşcinsellik bir hastalık olmadığından, tedavisi de yoktur. Eski dönemlerde ruhsal bozukluk olarak kabul edilmiştir ve çeşitli psikolojik yöntemler ile (bugün çok rahat işkence diyebileceğimiz tedaviler ile), ilaçlar hormon tedavileri ve hatta beyne yapılacak cerrahi girişimler geçmiş dönemlerde giderilmeye çalışılmıştır. Fakat tüm bu girişimler ve insanlık dışı tedavi yöntemlerin kişilerin cinsel yönelimleri üzerinde kalıcı değişiklik sağlayamadığı da tespit edilmiştir.

Bu tedavilerin uygulandığı bireylerde daha çok ruhsal ve fiziksel hasarlar vuku bulmuştur. Terapi ve tedavi adı altında farklı cinsel yönelime sahip olan kişileri dönüştürme girişimleri etik ve bilimsel olarak doğru değildir ve kesinlikle önerilmemektedir. Bu çalışmaların sadece kısa bir süre için eşcinsel kişinin yönelimini baskıladığı ve kesin olarak değiştiremeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Eşcinseller Uzmanlardan Yardım Almalı Mıdır ?

Kişinin cinsel yönelimi, kendini tanıması ile ortaya çıkar. Cinsel yönelimini fark eden kişi, kabullenme ve çevresindekiler ile paylaşıp sosyalleşme isteğinde olacaktır. Eşcinseller, cinsel yönelimlerini değiştirmek konusunda değil fakat toplumun eşcinsellere karşı olan olumsuz tutum ve davranışları ile ilgili yardım alma ihtiyacı duyabilir. Toplumun homofobik yaklaşımları sonucu farklı olanı dışlama tutumu vardır.

Bireyler kendilerini yalnız ve dışlanmış hissedebilir. Bu yaklaşımlar ve olumsuz davranışlar sonucu kişi depresyona girebilir, intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve alkol maddesi kullanımına başlama gibi eğilimler gösterebilir. Kendini tanıma ve kabullenme konusunda ya da ailevi toplumsal baskılar yaşayan bireylerin ruhsal manevi destek almaları bu süreçleri aşmaları açısından önem teşkil eder.

Ruh sağlığı uzmanları kişilerin toplumsal baskılar sonucu kötü etkilenebileceği gerçeğini açıklamıştır. Eşcinsel bir bireyin kendini açıkladıktan sonra ailesinden ve çevresinden alacağı tepkiler bu aşamada önem arz edecektir. Bu süreçlerin sağlıklı atlatılması ve psikolojik bunalımlar yaşanmaması adına yardım almak isteyen bireyler uzman desteğine başvurabilirler.

Daha fazla bilgi için : https://www.ahabuldum.com/iletisim/

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *